فهرست اصلی

مراحل و مدارك مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی

مراحل:

1- مراجعه به امور مالی جهت تعیین زمان تسویه حساب (سرکار خانم ستاری)

2- مراجعه به بایگانی آموزشی جهت بررسی نمودن نواقص احتمالی پرونده آموزشی و رفع نقص آن (سرکار خانم سامانی)

3- مراجعه به اداره آموزش جهت بررسی ثبت بودن تمام نمرات (جناب آقای باقری)

تذکر: دانشجو می باید فرم پروژه و كارآموزی سه برگی ، که در آن اعلام نمره صورت گرفته و به امضاء استاد مربوطه رسیده شده باشد) را در پرونده خود داشته باشد.(فرم بدون تاریخ)

4- مراجعه در زمان تعیین شده به امور مالی (سرکار خانم ستاری) جهت انجام تسویه مالی سپس انجام امور فارغ التحصیلی آموزشی(سرکار خانم اردلان)


 مدارك مورد نیاز:

- رونوشت از تمام صفحات شناسنامه (هر صفحه در يك برگ A4 جداگانه باشد.)

- رونوشت كارت ملی پشت و رو در کنار هم و در قسمت پایین برگه رونوشت صفحه اول شناسنامه.

- 6 قطعه عكس 4*3 زمینه سفید(خواهران با حجاب كامل - بدون آرایش)

- تهیه تمبر از امور مالی 

تصاویر همدان

تصاویر مركز

آمار بازدید کنندگان

امروز6
دیروز7
هفته13
ماه212
کل36028

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی