فهرست اصلی

راهنمای اصطلاحات به كار رفته در جدول:

انتظار:زمان اجرای برنامه آموزشی فرا نرسيده است.

اجرا:برنامه آموزشی در حال اجرا است.

اتمام:زمان برنامه آموزشی به اتمام رسيده است.


رديف

تاریخ

برنامه آموزشی

توضیحات

وضعیت

1

92/11/14

لغایت

92/11/18

 

انتخاب واحد ترم دوم 92-93

 

http://www.edu.uast.ac.ir

 

اتمام

2

92/11/19

شروع كلاسها

-

اجرا

3

92/12/3

لغایت

92/12/4

 

حذف و اضافه

 

http://www.edu.uast.ac.ir

 

اتمام

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

-

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

-

-

-

تصاویر همدان

تصاویر مركز

آمار بازدید کنندگان

امروز6
دیروز7
هفته13
ماه212
کل36028

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی