فهرست اصلی

لینک وب سایت های جهاد دانشگاهی

 

نشانی پرتال های مراکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی كشور:

 

ردیف

نام مرکز

آدرس پرتال

ردیف

نام مرکز

آدرس پرتال

1

اراک

arak.iastjd.ac.ir

23

زنجان

zanjan.iastjd.ac.ir

2

اردبیل

ardabil.iastjd.ac.ir

24

ساوه

saveh.iastjd.ac.ir

3

ارومیه

urmia.iastjd.ac.ir

25

سمنان

semnan.iastjd.ac.ir

4

اصفهان

isfahan.iastjd.ac.ir

26

سنندج

sanandaj.iastjd.ac.ir

5

انزلی

anzali.iastjd.ac.ir

27

سیرجان

sirjan.iastjd.ac.ir

6

اهواز

ahvaz.iastjd.ac.ir

28

شهرکرد

shahrkord.iastjd.ac.ir

7

ایلام

ilam.iastjd.ac.ir

29

شیراز

shiraz.iastjd.ac.ir

8

بابل

babol.iastjd.ac.ir

30

فومن

fouman.iastjd.ac.ir

9

بجنورد

bojnourd.iastjd.ac.ir

31

قزوین

qazvin.iastjd.ac.ir

10

بندرعباس

bandarabbas.iastjd.ac.ir

32

قم

qom.iastjd.ac.ir

11

بیرجند

birjand.iastjd.ac.ir

33

کاشمر

kashmar.iastjd.ac.ir

12

تبریز

tabriz.iastjd.ac.ir

34

کرج

karaj.iastjd.ac.ir

13

تهران 1

tehran1.iastjd.ac.ir

35

کرمان

kerman.iastjd.ac.ir

14

تهران 2

tehran2.iastjd.ac.ir

36

کرمانشاه

kermanshah.iastjd.ac.ir

15

تهران 3

tehran3.iastjd.ac.ir

37

گرگان

gorgan.iastjd.ac.ir

16

تهران 4

tehran4.iastjd.ac.ir

38

لنگرود

langrood.iastjd.ac.ir

17

خرم آباد

khoramabad.iastjd.ac.ir

39

مشهد

mashhad.iastjd.ac.ir

18

رشت

rasht.iastjd.ac.ir

40

ملکان

malekan.iastjd.ac.ir

19

رودسر

rudsar.iastjd.ac.ir

41

نیمور

nimvar.iastjd.ac.ir

20

زابل

zabul.iastjd.ac.ir

42

همدان

hamedan.iastjd.ac.ir

21

زاهدان

zahedan.iastjd.ac.ir

43

یاسوج

yasuj.iastjd.ac.ir

22

زرند

zarand.iastjd.ac.ir

 

 

تصاویر همدان

تصاویر مركز

آمار بازدید کنندگان

امروز0
دیروز4
هفته34
ماه261
کل35041

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی